The Little Genius

The Little Genius

COPIII AU UN POTENŢIAL NELIMITAT

„The Little Genius” desfăşoară un program educaţional avansat de matematică mentală (exerciţii mentale), destinat dezvoltării gândirii copiilor, pentru atingerea unui echilibru superior între emisfera cerebrală stângă şi  emisfera cerebrală dreaptă, contribuind la îmbunătăţirea capacităţilor copiilor şi a aptitudinilor acestora de rezolvare mentală a problemelor, pentru care sunt necesare capabilităţi mentale mai avansate decât cele normale.

Creierul uman conţine aproape 100 de miliarde (100.000.000.000) de neuroni (neuron), celule care îşi transmit reciproc semnale prin intermediul celor aproximativ 100-500 de trilioane de sinapse, unde sinapsa reprezintă un punct specializat de contact care transferă impulsuri nervoase între celulele nervoase. Se estimează că mintea unui copil de 3 ani are sinapse neuronale exprimate ca 1015 (1000.000.000.000.000), valoare care scade odată cu înaintarea în vârstă! Această comunicare dintre celule prin intermediul sinapselor reprezintă capacitatea mentală propriu-zisă a oamenilor.

Capacitatea oamenilor de a gândi are legătură cu interdependenţa de la nivel mental, şi anume, cu cât există mai multe conexiuni între celule, cu atât capacitatea de procesare, de stocare şi de redare a informaţiilor este mai mare, iar lucrul interesant în ceea ce priveşte creierul copiilor este acela că, dacă aceştia nu încep să îşi folosească miliardele de neuroni, conexiunile dintre sinapse nu se formează pentru a genera rute noi prin care informaţia este ghidată în interiorul creierului, iar copiii încep în mod automat să îşi piardă acei neuroni.

De aici, veridicitatea următoarei afirmaţii: Ce nu se foloseşte, se pierde!

Este binecunoscut faptul că – pe baza studiilor realizate de Dr. Roger Sperry, Laureat al Premiului Nobel – creierul este format din două părţi (emisfera stângă şi emisfera dreaptă), care se îmbină reciproc formând o reţea complexă de fibre nervoase denumite Corpus Callosum.

Emisfera stângă guvernează logica, literatura, numerele, analiza secvenţială, faptele şi memoria, în timp ce emisfera dreaptă este responsabilă pentru culori, muzică, imaginaţie, simţuri, analogie (asonanță), fantezie, forme, şi procesele generale de gândire.

Prin natura sa, emisfera dreaptă ne permite să recunoaştem o persoană chiar dacă nu am mai văzut-o de douăzeci de ani sau mai mult, iar această capacitate este cu adevărat remarcabilă, mai ales dacă ţinem cont de faptul că aspectul persoanei s-a modificat în timp, din perspectiva culorii, a dimensiunii, a tunsorii etc. Cu toate acestea, există un element tipic emisferei drepte, acela de a permite reamintirea persoanei respective sau rememorarea unei senzaţii atunci când vă întâlniţi cu acea persoană, această forţă asigurată de emisfera dreaptă bazându-se pe intuiţie şi fiind întotdeauna silenţioasă, provocarea în acest caz fiind aceea de a căuta aspectul auditiv care completează cunoştinţele înmagazinate în emisfera stângă, iar preocuparea fiind aceea de a găsi o modalitate de a transfera cunoştinţele din emisfera dreaptă către cea stângă prin intermediul Corpus Callosum, realizând astfel procesul de gândire.

Posibilităţile minţii umane nu cunosc limite, însă aceasta nu este folosită la potenţial maxim de către majoritatea oamenilor, întrucât studiile realizate relevă faptul că un om normal utilizează aproximativ 4% din abilităţile sale mentale, conducând la inactivitatea celorlalte părţi ale creierului, ale căror funcţii nu sunt limitate la procesarea informaţiilor stocate într-o singură secţiune, ci care au nevoie să fie folosite mai amplu şi deplin. Programul de aritmetică mentală „The Little Genius” dezvoltă şi ajută creierul în general şi emisfera dreaptă în special, prin înţelegerea, de către copii, a conceptului numerelor şi prin efectuarea mai rapidă a calculelor.

Studiile au confirmat că cifrele reprezintă cea mai bună şi cea mai rapidă cale de dezvoltare a minţii unui copil, astfel că acesta începe să folosească numerele şi apoi să dezvolte şi să proceseze informaţiile într-un mod mai amplu, mai exact şi mai rapid.

Programul răspunde ţelurilor învăţării superioare:

Programul ajută copiii să îşi combine aptitudinile mentale, psihologice şi fizice pentru a atinge un nivel la care să stăpânească perfect abilităţile necesare în viaţă prin folosirea creierului odată cu mişcarea degetelor pentru aplicarea şi realizarea calculelor.

Vom evidenţia în continuare instrumentul care, deşi are dimensiuni reduse, este capabil să ne ajute să obţinem ceea ce ne dorim, acest instrument fiind denumit abac.

Numărătoarea cu bile (abacul) este un instrument folosit în locul calculatorului în toate privinţele. Calculatorul reprezintă un dispozitiv manual care afectează activarea celulelor cerebrale, în special emisfera dreaptă. Prin aplicarea aptitudinilor copiilor de a lucra cu abacul, care constituie fundamentul aritmeticii mentale şi care influenţează memoria digitală şi activarea acesteia, precum şi intensificarea activităţii acesteia, copiii învaţă regulile valorilor numerice şi sunt încurajaţi să gestioneze acest material într-o manieră distractivă, în special având în vedere faptul că segmentul de vârstă vizat este cel cuprins între cinci şi treisprezece ani. Cercetările ştiinţifice au dovedit faptul că dezvoltarea celulelor cerebrale şi creşterea acestora la oameni se desfăşoară cu o viteză crescută la vârste cuprinse între cinci şi treisprezece ani. În această perioadă, creierul atinge 75% din necesarul de creştere, mai târziu având o dezvoltare mai lentă, acest tipar de educaţie avansată incluzând de asemenea şi imagini educative avansate, precum şi simţurile, privirea, atingerea şi stocarea informaţiilor de către copii în mintea acestora. Beneficiul utilizării numărătorii cu bile constă în faptul că aceasta este întrebuinţată de copii după o perioadă scurtă de timp denumită memorie digitală.